Soproni útikalauz


Tegyen velünk egy sétát Sopronban! Ismerje meg rajtunk keresztül Sopron történelmi belvárosát!


Kezdjük sétánkat Sopron történelmi belvárosában. A Belváros mai arculata az 1676-os nagy tûzvész után alakult ki. Mint a középkori városokban általában, Sopron belvárosába is a várfalat megszakító kapukon keresztül lehetett bejutni, amelynek egészen a XVIII. század végéig csak két főbejárata volt: az Előkapu, amelyen keresztül juthat be Ön is a Fő térre.

Fő tér

Utunk első állomása a Fő tér, Magyarország egyik legszebb tere.

Városunk szimbóluma: a Várostorony, - vagy ahogy mindenki nevezi: a Tűztorony. Szorosan a várostoronyhoz építve áll a Városháza.
A városházával szemben áll Sopron egyik legszebb épülete a Storno ház (Fő tér 8.), ebben szállt meg Mátyás király 1482-83-ban.

A Storno-ház melletti épület a Lackner-, vagy Tábornok ház, (Fő tér 7.), amelyet Sopron híres polgármestere, Lackner Kristóf hagyott a városra 1631-ben.

Fabrícius ház Ezt a szép, gótikus részletekkel is rendelkező barokk ház ma a Soproni Múzeum római kori kőtára és régészeti kiállítása, az utcafronton XVII-VIII. századi bútorkiállítás látható.

Vármegye háza Hild Vencel tervei alapján 1829-34 között épült, oszlopdíszes klasszicista épület. Az épület hátsó levéltári részében várostörténeti kiállítás található, amely 1162-től mutatja be a város eredeti dokumentumait.

Kossow ház. Jellegzetes barokk polgárház. "Kis várnak" (Kleine Burg-nak) is szokás nevezni, hiszen itt szállt meg 1622-ben és 1625-ben - az országgyűlés alkalmával - II. Ferdinánd és neje, 1681-ben I. Lipót. Itt készült 1684-85. telén Buda ostromára Lotharingiai Károly.

Gambrinus ház. A XV. század végéig városháza volt. A ház melletti vaskerítésnél lenézve a római kori Borostyánkő út maradványait látjuk.

Patika ház. Lebontását 1525-ben II. Lajos királyi tiltólevéllel akadályozta meg a tér egységére hivatkozva. Ez a tiltólevél - mely a Levéltárban található - az ország első műemlékvédelmi irata, a soproniak büszkesége. A házban 1642-1967 között patika működött, ma pedig patikamúzeum. 

A tér közepét uralja a magyarországi barokk szobrászat egyik legértékesebb alkotása: a Szentháromság-szobor. Érdekessége, hogy ennél a szobornál készült Közép-Európában elsőként kültéri csavart oszlop. A magas talapzaton kapott helyet a két alapító térdeplő szobra.

Kecske-templom A Boldogságos Szűznek rendelt templom a XIII. sz. végén nyerte el mai formáját. Ötször tartottak itt országgyűlést és három koronázás színhelye is volt Belső berendezése barokk.

Városház utca

Scarbantia régészeti park: a Városháza mögötti területen a római kori várost feltáró ásatások bemutatása magyarázó táblákkal.

Templom utca

Központi Bányászati Múzeum, Erdészeti Faipari és Földmérés-történeti Gyűjtemény

Bezerédj-kúria: Szép, szellemes barokk palota, jelenlegi homlokzatát a XVIII. század elején alakították ki. 1840-ben itt adott házi hangversenyt Liszt Ferenc.

Schreiner-ház: A Templom utcai homlokzatára helyezték el az 1706. évi kuruc ostrom becsapódott ágyúgolyóit.

Evangélikus templom: A templom II. József türelmi rendelete után 1782-84-ben épült, kora klasszicista stílusban. Ez Sopron legnagyobb temploma.

Körmendy-Csák Galéria: Kortárs művészeti gyűjtemény.

Orsolya tér

Római Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény az Orsolya nővérek épületei a 19. század végétől

Lábas-ház, mely a XVI-XVII. században épült. A Soproni Múzeum itt mûködõ kiállítási épületében rendezik meg az országos érembiennálét is. Árkádos épület, melynek árkádjai be voltak falazva, bombatámadás tette őket láthatóvá.

Mária-kút, amely a XVIII. sz. második felében készült. A II. világháborúban súlyosan megsérült, nagyrészt rekonstrukció.

Hátsókapu

Cézár-ház: középkori eredetű épület. Itt ülésezett az 1681-i országgyűlés felsőháza és választotta nádorrá Eszterházy Pált. Emeletén Horváth József festőmûvész hagyatékának kiállítása.

Előkapu: Az északi városkapu maradványai. Az egykori felvonóhidak helyének bemutatása. A várfalsétány indulóhelye.

Új utca

Középkori Ózsinagóga. A középkori zsidó hitközösségnek ez az elsõ imaháza, valószínűleg 1300 és 1320 között épülhetett.

Középkori Zsinagóga. Valószínű 1370 körül épült egy Izrael nevû Sopronba települt bécsi bankár magánzsinagógájaként.

Szent György utca

Neugebeude középkori eredetű hatalmas háromemeletes L alakú, copf stílusú lakóépület. Itt működött a jezsuita konviktus, majd a "Magyar korona" vendégfogadó.

Prépost ház. A XVII. századból származó barokk épületet Esterházy Pál ajándékozta a jezsuita rendnek.

Káptalan ház. A palotaszerű barokk épületet 1650 körül építtette Vitnyédi István, Sopron város jegyzője, Zrínyi Miklós hadvezér ügyvédje és bizalmasa.

Szent György vagy más néven Dóm templom, a XVII. században barokkosított gótikus épület.

Eggenberg-ház. Kapuja felett a brandenburgi választófejedelem címere, az udvarán emeleti árkádsor fut körbe, a kapuval szemközt szószék található, alján a Hohenzollern címerrel. A Soproni Evangélikus Egyház történetében fontos küldetése volt Eggenberg hercegnének, aki engedélyt kapott evangélikus istentiszteletek tartására, ami a Lackner ház kivételével egyébként tilos volt a városban. Így 1674-76 között ebben az udvarban folyt az istentisztelet.

Földszintjén a Liszt Szalonban Liszt Ferenc utazásait bemutató kiállítás.

Caesar-ház. (Hátsókapu 2.) Itt ülésezett 1681-ben a magyar országgyűlés felsőháza. Itt választották nádorrá Esterházy Pált. Az épületben Sopron nagy festőjének, Soproni Horváth Józsefnek állandó kiállítása kapott helyet.

Széchenyi tér

Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia Központ épülettömbje látható. A teret nyugaton az ún. Újhelyi-ház határolja. Ennek helyén állt régen a postaépület, előtte közlegényként Petőfi Sándor is teljesített szolgálatot.

Postapalota; a szecesszió kiemelkedő szépségű soproni emléke. Faragott főbejárata felett a magyar címer. Érdemes megnézni a felvételi csarnok fölötti üvegtetőt és az eredeti szecessziós stílusú berendezést.

Domonkos templom. A késő barokk igen szép alkotása.

Várkerület, Sopron főutcája

Helyén a középkorban vizesárok volt, betemetése után kerskedõházak épültek két oldalán. Az Elõkapunál áll a Mária-oszlop a 17. század végérõl. Helyén a középkorban a városok-menti Nagyboldogasszony templom állt, melyet a török idõkben védelmi okokból lebontottak. A mai város kereskedelmi élete itt bonyolódik.

Mária-oszlop

A szobor felállításáig itt állt a városi pellengér.

Arany Oroszlán gyógyszertár

Elõdjét Arany Sas néven a XVII. sz.-ban alapították. Mai berendezése az 1880-as években készült. A homlokzatának díszítése a pécsi Zsolnay gyárban készült majolika. 

Festőköz

A köz az Ikva Patakhoz vezet. Ezen a tájon laktak Sopron híres mesteremberei, a posztónyírók, a kékfestők és a tímárok.

Balfi utca

Ez a környék adott otthont a városkörnyéki szőlőket művelő gazdapolgároknak, a poncichtereknek. Az utca elején lévő egyemeletes lakóházban látogatható a híres Zettl-Langer magángyűjtemény.

Szent Mihály utca

Ebben a templom felé emelkedő és szűkülő fűrészfogas beépítésű utcában falusias jellegű gazdaházak találhatók.

"Két mór ház", ritka szép példája a népiesbe hajló barokk építészetnek.

Városunk legmagasabb pontján emelkedik a Szent Mihály templom. Jelenlegi formáját a XV. század második felében kapta. Felszentelésén valószínűleg Mátyás király is részt vett.


Sopron 7 csodája - Útikalauz Sopron felfedezéséhez